skip to Main Content

Curs FORMATOR, București

899.00 lei

Durată curs Formator

DURATA CURS: 180 de ore(teorie – 60 ore, practică – 120 ore).

Cursul de „Formator” se desfășoară în mediul online, în perioada 30.06.2023 – 30.07.2023, 31.07.2023, ora 15:30 – examen final

Detalii curs mai jos în pagină

Descriere

Ce oferă Mastero & Training?

Suport de curs și materiale complementare, Certificat de absolvire „Formator” eliberat prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării.

Ce înveți la cursul autorizat de Formator

Cursul de „Formator” organizat de Mastero & Training se adresează celor care vor să devină traineri, să instruiască echipe de angajați pe diferite teme sau proceduri, să organizeze orice fel de curs destinat participanților adulți, să participe în calitate de formatori la proiecte europene sau să participe la evenimente de învățare destinate adulților (teambuilding-uri, workshop-uri, activități practice cu echipe de tineri, mentorat pentru tineri aflați în practică sau stagiatură).
Mastero & Training pune la dispoziție  un curs complet care îți oferă posibilitatea de a deveni Formator, certificat prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării, recunoscut pe plan național si European.

Beneficii obținute în urma cursului:

• Obținerea certificării oferă dreptul de a lucra ca Formator (Trainer) (cod COR 242401)
• obținere a certificatului de specializare FORMATOR  – COR 242401. Certificare ANC(Autoritatea Naționala pentru Calificări), prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educatiei Naționale
• schimbare a traseului în carieră sau diversificare a surselor de venit
• pregătirea logistica unui curs, elaborarea și predarea unui curs, aplicarea metodelor de instruire etc.

Competențe dobândite în cursul de Formator

• Aplicarea prevederilor legale referitore la formarea profesională a adulţilor;
• Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulţilor;
• Respectarea eticii şi a standardelor profesionale în formarea profesională a adulţilor;
• Evaluarea competențele inițiale ale participanților la programul de formarea profesională a adulților;
• Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională a adulţilor;
• Comunicarea și relaționarea în procesul de formare;
• Dezvoltarea lucrului în echipă implicată în procesul de formare;
• Gestionarea conflictelor;
• Organizarea activităților de formare;
• Proiectarea procesului de instruire;
• Elaborarea instrumentelor de evaluare;
• Realizarea activităților de formare teoretică;
• Realizarea activităților de formare practică;
• Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare;
• Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulţilor;
• Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulţilor;
• Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii;
• Dezvoltarea personală continuă a formatorului.

Program desfășurare curs online Formator

Cursul se desfășoară online pe platforma Zoom.us
Evaluarea cunoștințelor teoretice dobândite, în scopul certificării, cât și pregătirea practică, se desfășoară în mediul online pe platforma de testare și e-learning.

Peroada curs: 30.06.2023 – 30.07.2023;

Examen: 31.07.2023, ora 15:30 – examen final

Traineri

Jana Stavrache (Trainer)

Jana Stavrache activează în domeniul formării profesionale de peste 10 ani, susține cursurile de „Formator”, „Consilier Orientare privind Cariera” , „Competențe digitale” și OIVPD.

Romulus-Dan Stavrache (Trainer)

Romulus Stavrache activează în domeniul formării profesionale de peste 10 ani, susține cursurile de „Formator”, „Competențe digitale” și „Informatică”.

De ce ai nevoie pentru înscrierea la curs online Formator:

Copie Act de identitate(BI/CI)
Copie Certificat de naștere(CN)
Copie Certificat căsătorie(CC)/ divorț/ schimbare nume (dacă este cazul)
Copie Diplomă de studii superioare(licență/master)
Pentru a participa la sesiunile online aveți nevoie de un calculator cu cameră video și microfon și o conexiune stabilă la internet.
Back To Top