skip to Main Content

Cumpărătorul poate alege cursuri la care să participe, utilizând interfața www.cursurimastero.ro.


Cumpărătorul poate accesa orice curs, din oferta disponibilă, în limita locurilor disponibile și a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare curs în parte.

Cumpărătorul se poate înscrie pentru cursuri ale căror perioade și intervale orare sunt comunicate pe site-ul cursurimastero.ro.
Pentru efectuarea unei inscrieri valide pentru un curs, Cumpărătorul va trebui să furnizeze anumite date personale pe care trebuie să le completeze în câmpurile dedicate din secțiunea „Formular de înscriere”. În cazul în care datele furnizate sunt incomplete sau incorecte, MASTERO & TRAINING SRL își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea și de a nu rezerva locul la curs.
In urma înscrierii, MASTERO & TRAINING SRL expediază Cumpărătorului informații suplimentare despre curs și documentele cerute pentru înscriere, precum și o factură proformă (care servește totodata  drept confirmare a rezervării locului la curs).  Aceasta va fi expediată Cumpărătorului pe adresa de e-mail completată de către acesta în secțiunea formularului on-line de înscriere.

MASTERO & TRAINING SRL are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabilă data de desfășurare a cursului, trainerul precum și locația de desfășurare. Cursanții înscriși la un curs vor primi notificari pe adersa de e-mail sau prin telefon privind modificările apărute. În cazul modificării datei și dacă utilizatorul a achitat deja taxa de participare, acesta poate solicita restituirea taxei sau reprogramarea pentru un curs la o dată ulterioară.
Cursul se va achita astfel: prima rata (minim 50%) la înscriere, a doua rată (diferența) cu cel putin cu 3 zile lucratoare inainte de începerea cursului.

În cazul în care Cumpărătorul renunță la curs cu mai puțin de 3 zile lucrătoare înainte de începerea (sau după începerea cursului), Furnizorul va reține cu titlu de daune-interese, 50% din valoarea totală a cursului.
Neachitarea integrala a facturii proforme până la aceaste termene limită atrage după sine renunțarea de a participa la curs.
Desfășurarea cursurilor se realizează, în funcție de cum este specificat în anunțul de înscriere respectiv:
– online, prin intermediul aplicațiilor de videoconferință comunicate de MASTERO & TRAINING SRL pentru fiecare tip de curs în parte (ex. Zoom, GoToMeeting, Google Classroom). Pentru parcurgerea unui curs online, utilizatorul declară pe propria răspundere că are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice în sistem „online”, fiind în sarcina să dețină mijloacele electronice (PC, camera web, microfon) și de conectare (conexiune stabilă la Internet) 
– la sală, la punctul de lucru al Furnizorului situat în București.

Pentru ambele modalități Cumpărătorul va intra în posesia seriviciilor/cursurilor la datele și după orarul stabilit la înscriere.

Back To Top