skip to Main Content

Dacă Cumpărătorul achită taxa de participare (integral sau parțial) și ulterior, din orice fel de considerente, nu mai dorește sau nu mai poate să participe, acesta poate solicita și primi returnarea sumelor achitate în următoarele condiții:
-rambursare integrală, daca renunțarea este comunicată în scris către MASTERO & TRAINING SRL cu cel putin 15 zile înainte de data începerii cursului.
-rambursarea 50% din valoarea totală a cursului, în cazul plăților complete, dacă renunțarea este comunicată în scris către MASTERO & TRAINING SRL cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului.

MASTERO & TRAINING SRL, va returna în termen de 14 zile sumele prevăzute mai sus în contul bancar indicat de Cumpărător numai dupa ce acesta a consimțit datele pentru realizarea transferului prin completarea unui formular de returnare, ce va fi comunicat de către Furnizor Cumpărătorului. 
In cazul plăților online, Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de catre banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.
Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.
Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte că Furnizorul poate să il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Furnizor, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
Furnizorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
– neacceptarea de catre banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MASTERO & TRAINING SRL, în cazul plății online;
– datele furnizate de catre Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
Cumpărătorul va avea întotdeauna dreptul de a delega o alta persoană pentru a participa la curs, respectând criteriile de eligibilitate, fără să achite vreo taxă suplimentară și cu singura condiție de a anunța în scris

MASTERO & TRAINING SRL cu cel puțin 24 de ore înainte de data de începere a cursului.
Toate tarifele aferente serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A.

Back To Top