skip to Main Content

Vă rugăm să completaţi cu atenţie rubricile din tabel.

Perioada de desfășurare curs:
Certificatele de absolvire se vor ridica in termen de 60 de zile de la emitere.


    acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii în sistem „online” a programului de mai sus.

    Back To Top