skip to Main Content

Curs Consilier Orientare privind Cariera, București

699.00 lei

Durată curs „Consilier Orientare privind Cariera”

DURATA CURS: 180 de ore (60 ore teorie,120 ore practică).

Cursul de „Consilier Orientare privind Cariera” se desfășoară în mediul online, în perioada 15.01.2024 – 18.02.2024 (19.02.2024, ora 14:00 – evaluarea finală).

Detalii curs mai jos în pagină

Descriere

Ce oferă Mastero & Training?

Suport de curs și materiale complementare, Certificat de absolvire „Consilier Orientare privind Cariera” eliberat prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării.

Ce înveți la cursul autorizat de „Consilier Orientare privind Cariera”

Cursul de „Consilier Orientare privind Cariera” organizat de Mastero & Training se adresează celor care vor să devină specialiști în probleme de personal și pregătire profesională a personalului, prestarea serviciilor administrative, de recrutare și pregătire, de analiză a locurilor de muncă și orientare profesională, oferă informații și acordă consiliere celor interesați în domeniul ocupării alegerii carierei, instruirii și formării complementare.
Mastero & Training pune la dispoziție  un curs complet care vă oferă posibilitatea de a deveni Consilier, certificat prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării, recunoscut pe plan național si European.

Beneficii obținute în urma cursului:

• îmbunătățire a capacității de întelegere și gestionare a relațiilor interumane profesionale
• dezvoltare a abilităților de facilitator în problemele interumane profesionale
• obținere a certificatului de specializare Consilier Orientare privind Cariera  – COR 242306. Certificare ANC(Autoritatea Naționala pentru Calificări), prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educatiei Naționale
• îmbunătățire a activității profesionale, fiind în situația de a putea exercita activitatea de Consilier orienatre privind cariera.
• schimbare a traseului în carieră sau diversificare a surselor de venit. Consilierul de Orientare privind Cariera este specialistul a cărui activitate se desfașoară în compartimentul de orientare și formare din cadrul Agentiei de Ocupare și Formare Profesională, dar poate fi și angajatul unei agenții private de plasare a forței de muncă sau al unui cabinet de orientare profesională din rețeaua de învățământ, sau în cadrul unei organizații ce are nevoie de o astfel de activitate.

Competențe dobândite în cursul – Consilier orientare privind cariera

 1. IDENTIFICĂ NEVOI DE FORMARE
 2. PRACTICĂ ASCULTAREA ACTIVĂ
 3. EVALUEAZĂ EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE PRELIMINARĂ A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR
 4. REALIZEAZĂ EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ / PROFESIONALĂ
 5. EVALUEAZĂ PROGRESUL REALIZAT DE CLIENȚI
 6. OFERĂ CONSILIERE ÎN PRIVINȚA OPORTUNITĂȚILOR DE CARIERĂ
 7. ÎNCURAJEAZĂ AUTOANALIZA CLIENȚILOR CONSILIAȚI
 8. OFERĂ ASISTENȚĂ LA CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
 9. SUSȚINE CLIENȚII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA PERSONALĂ
 10. MONITORIZEAZĂ EVOLUȚIILE DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI
 11. COOPEREAZĂ CU PERSONALUL DIDACTIC
 12. FURNIZEAZĂ INFORMAȚII LEGATE DE SERVICIILE EDUCAȚIONALE OFERITE DE O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 13. ORGANIZEAZĂ SESIUNI DE INFORMARE DESPRE POSIBILITĂȚILE DE STUDIU ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
 14. FURNIZEAZĂ INFORMAȚII LEGATE DE PROGRAMELE DE STUDIU

 

    TOTAL ORE CURS – 180 ORE

     TEORIE – 60 ORE

     PRACTICA – 120 ORE

Program desfășurare curs online Consilier Orientare privind Cariera

Cursul se desfășoară online pe platforma Zoom.us
Evaluarea cunoștințelor teoretice dobândite, în scopul certificării, cât și pregătirea practică, se desfășoară în mediul online pe platforma de testare și e-learning.

Perioada curs: 15.01.2024 – 18.02.2024;

Examen: 19.02.2024, ora 14:00

Traineri

Jana Stavrache (Trainer)

Jana Stavrache activează în domeniul formării profesionale de peste 10 ani, susține cursurile de „Formator”, „Consilier Orientare privind Cariera” , „Competențe digitale” și OIVPD.

Beatrice-Mihaela Buture (Trainer)

Beatrice-Mihaela Buture este un psiholog care activează în domeniul formării profesionale de peste 5 ani, susține cursurile de „Consilier Orientare privind Cariera”.

De ce ai nevoie pentru înscrierea la curs online de Consilier orientare privind cariera:

Copie Act de identitate(BI/CI)
Copie Certificat de naștere(CN)
Copie Certificat căsătorie(CC)/ divorț/ schimbare nume (dacă este cazul)
Copie Diplomă de studii superioare(licență/master)
Pentru a participa la sesiunile online aveți nevoie de un calculator cu cameră video și microfon și o conexiune stabilă la internet.
Back To Top